คุณหา IT Outsource อยู่ใช่มั้ย?

บริการ it outsource

บริการ it outsource

บริการ it outsource

ทำไมต้องเลือก 365infotech?

หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการ IT Outsource มืออาชีพ ประสบการณ์สูง และราคาไม่แพง ทีมงานประสบการณ์สูงกว่า 15 ปี เชี่ยวชาญด้านการสรรหาว่าจ้างพนักงาน Outsource ทุกตำแหน่ง เช่น Helpdesk, IT Support, System Admin, Software Developer และตำแหน่งอื่นๆ นอกจากนั้นเรายังสามารถวางระบบ Services Management สำหรับงานบริการ เช่น Helpdesk และ IT Call Center ตามมาตรฐาน ISO หรือ ITIL ได้อีกด้วย

ข้อดีของ IT Outsource

ทีมงานพร้อมเริ่มงาน

เตรียมความพร้อมทันทีเมื่อลูกค้าอนุมัติลูกค้าไม่เสียเวลาสรรหา

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้

ลูกค้าสามารถกำหนดงบประมาณประจำปีและปริมาณงานได้เอง

กำหนดระยะเวลาได้

การยุติสัญญาเมื่อครบกำหนดไม่เสียค่าชดเชยเหมือนการเลิกจ้าง

ขอคำปรึกษาฟรี!!
โทร. 095-642-6242

บทความแนะนำ
เกี่ยวกับบริการ IT Outsource

การเตรียมตัวใช้บริการ IT Outsource (มีตัวอย่าง)

แนวคิดและวิธีการเลือกผู้ให้บริการ IT Outsource ที่ใช่

ข้อควรระวังที่ควรทราบเกี่ยวกับบริการ IT Outsource

การขยายธุรกิจโดยให้บริการ IT Outsource เป็นตัวช่วย

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สามหกห้า อินโฟเทค จำกัด
ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2558 โดยทีมงานที่ปรึกษาด้านระบบไอทีประสบการณ์สูงกว่า 15 ปี ให้บริการที่ปรึกษาโครงการ งานบริหารบุคลากร หรือ IT Outsource ตามมาตรฐาน ISO และ ITIL ซึ่งเป็น "Best Practices" ระดับสากล เรามุ่งมั่นในการพัฒนางานบริการด้าน IT Outsource อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสู่การเป็น "One Stop Services" ด้านบริการ IT Outsource

ทีมงานของเรา

"หากคุณกำลังมองหาที่ปรึกษามืออาชีพ
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา หรือ วางโครงการใหม่
ลองเปิดโอกาสให้ทีม 365 นำเสนองานนะคะ
เราจริงใจ ตรงไปตรงมา ประสบการณ์สูง
และสำคัญที่สุด "ประหยัดและคุ้มค่า"

บันทึกเหตุการณ์

2564

มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการแบบ "One Stop Services" ด้านงานบริการ it outsource ในประเทศไทย

software-ai.svg

2563

เริ่มต้นงานบริการ it outsource ด้าน "Software Development" และเริ่มต้นพัฒนาระบบ AI สำหรับงานดูแลระบบ

one-stop-services.svg

2562

ขยายงานบริการ it outsource สู่กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ทางด้านงานบริหารศูนย์ SOC (Cyber Security)

cybersecurity.svg

2561

ให้บริการเต็มรูปแบบด้าน it services management (ITSM) ภายใต้ ITIL framework รองรับงาน it support 24x7

support24.svg

2560

เริ่มให้บริการด้าน it services management (ITSM) ภายใต้ ITIL framework รองรับงาน it support 8x7

itil.svg

2559

เริ่มให้บริการวางระบบซอฟต์แวร์ ERP และ CRM โดยเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการระดับชั้นนำในประเทศ

erp-crm.svg

2558

จัดตั้งบริษัทโดยให้บริการด้านที่ปรึกษาโครงการและมาตรฐานสากล ISO

isoconsult.svg

บริการของเรา

IT OUTSOURCE SERVICES
บริการด้านบุคลากรไอที
IT Support | บริการรายเดือน
it outsource

บริการ IT Support สำหรับดูแลระบบคอมพิวเตอร์แบบรายเดือน โดยการ Remote และ On-site เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไปในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับองคร์กรขนาดเล็กที่ต้องการลดต้นทุนในการจ้างพนักงานไอทีแบบ fulltime และมีคอมพิวเตอร์ไม่มากนัก

On-demand ประหยัดและคุ้มค่า

Fulltime | ประจำออฟฟิศ
it outsource

งานสนับสนุน หรือ โครงการระยะยาว ที่ต้องการ IT Outsource แบบ fulltime ทั้ง 8x5, 8x7, 12x7 แบบตารางกะ 24x7 เพื่อเข้าปฏิบัติงานสำหรับการรับแจ้งและแก้ไขปัญหา เช่น Helpdesk, IT Support, System Admin รวมถึง Project Manager ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

Non-fixed scope ระยะยาวและยืดหยุ่น

Project | งานโครงการ
it outsource

โครงการระยะสั้น หรือ โครงการประจำปี เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ (install) งานบำรุงรักษาประจำปี (maintenance) งานตรวจทรัพย์สินประจำปี (IT asset) โครงการ upgrade / rollout ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องใช้ทีมงานไอทีจำนวนมาก เพื่อให้งานสำเร็จ

Fixed-scope ข้อตกลงชัดเจน

it outsource
บริการ IT Outsource ดูแลระบบไอที
บริการ IT Outsource ช่วยลดภาระงานด้านไอทีได้อย่างไร?

กระบวนการสรรหา
พร้อมสำหรับการสรรหาเจ้าหน้าที่ไอทีให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว

ทักษะความเชี่ยวชาญ
ทีมงานผ่านการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นก่อนส่งเข้าปฏิบัติงาน

การกำกับดูแลงาน
มีผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขอบเขตงานบริการ

ทีมสำรองการลา
จัดเตรียมพนักงานสำรองไว้ทดแทนกรณีลาหยุดทุกกรณี

จัดทำรายงาน
มีผู้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ลูกค้าทราบ

การควบคุมค่าใช้จ่าย
ดูแลค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานทั้งหมดแทนลูกค้า
ตารางแสดงการเปรียบเทียบ
จ้างพนักงาน vs IT Outsource
หัวข้องาน จ้างพนักงาน IT Outsource
ลงประกาศงาน มีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับเว็บ อยู่ในสัญญา ไม่มีค่าใช้จ่าย
การคัดเลือกผู้สมัคร ใช้เวลา และต้องมีผู้รับผิดชอบ อยู่ในสัญญา ไม่มีค่าใช้จ่าย
รูปแบบสัญญาจ้าง ลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน ผู้ให้บริการ ข้อตกลงยืดหยุ่นได้
เจ้าหน้าที่สำรอง กรณีลาหยุด ไม่มีคนแทน ต้องจ้างเพิ่มเอง มีสำรองทดแทน ไม่มีค่าใช้จ่าย
กรณีไม่พอใจผลงาน การเลิกจ้าง และอาจมีค่าชดเชย ขอเปลี่ยนคนได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายงาน Dashboard สถานะงาน จัดทำเอง ต้องใช้เวลา ดูผ่านระบบ Service Management ได้ทันที
การประเมินผลงาน ขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละองค์กร มีมาตรฐานชัดเจน เช่น ITIL หรือ ISO
การควบคุมงบประมาณ ค่าจ้างและสวัสดิการเพิ่มขึ้นทุกปี ควบคุมได้ ต่อรองได้
ตำแหน่ง IT Outsource ที่ให้บริการ
(สามารถปรับ Scope of work ได้ตามลูกค้า)

HELPDESK
รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์ / Remote
1st level support

IT SUPPORT
ดูแลแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั่วไป
1st level support

SYSTEM ADMIN
ผู้ดูแลระบบ Server และระบบ Network
2nd level support

S/W DEVELOPER
นักออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
2nd level support

NOC & SOC
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูล / เฝ้าระวังภัย
3rd level support

PROJECT (PM)
ผู้จัดการโครงการ ด้านระบบงานไอที
High-skills level

HELPDESK SYSTEM
ระบบบริหารจัดการด้านไอที

องค์กรที่ต้องการนำมาตรฐาน ISO หรือ ITIL มาใช้กับงานไอทีเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราขอแนะนำ ระบบ Services Management System ซึ่งมีฟังก์ชั่นครบตามมาตรฐานสากล เหมาะสำหรับงาน Helpdesk หรือ IT Call Center เนื่องจากครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับแจ้งปัญหา (incident / request) การมอบหมายงาน (assign) การติดตาม (tracking) จนสิ้นสุดกระบวนการ (close) สามารถกำหนดประเภทงาน (service catalog) และ SLAs (service levels) ได้

ตัวอย่างระบบ
Services Management
Key Features
ฟังก์ชั่นหลัก

การเปิดงาน
Open Ticket

การติดตาม
Tracking

การปิดงาน
Close Job

ระบบฐานข้อมูล
CMDB/ITIL

ระบบคลาวด์
Cloud System

กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้
Security

ระบบทรัพย์สิน
Asset

กำหนดข้อตกลง
SLAs

รองรับมือถือ
Mobile

ตัวอย่างลูกค้า

ติดต่อเรา

บริษัท สามหกห้า อินโฟเทค จำกัด

99/142 ถนนยานนาวา แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ทะเบียนผู้เสียภาษี : 0105558033745

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานใหญ่ : 02 165 6081 (จ-ศ)
บริการลูกค้า : 095 642 6242 (ทุกวัน)
อีเมล : info@365infotech.co.th

LINE Official : @365infotech


คลิ๊กดาวน์โหลด Company Profile (PDF)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

©Copyright by 365infotech Co., Ltd.